Biedrība "Latgolys Producentu Grupa"

Biedrība “Latgolys Producentu Grupa” (dibināta 2007. gadā) ir reģionāla mēroga organizācija. Pamatā nodarbojas ar latgaliešu kultūras iniciatīvu atbalstīšanu, popularizēšanu un izplatīšanu, vietējās sabiedrības interešu pārstāvēšanu. Biedrības mērķis ir latgaliešu mūsdienu kultūras, īpašu uzsvaru liekot uz dažādu žanru latgaliešu mūziku, radīšanas veicināšana un popularizēšana. Uzdevumi šo mērķu īstenošanai ir latgaliešu mūzikas publicēšanas atbalstīšana, izdodot dažādu latgaliešu mūziķu ierakstus, veicinot to popularizēšanu, kā arī dažādu latgaliešu mūsdienu kultūras notikumu rīkošana, kas veicinātu gan mūziķu, gan literātu, gan citu latgaliešu mūsdienu kultūras dalībnieku darbošanos, iesaisti un kultūras procesu attīstību. Viens no darbības galvenajiem uzdevumiem ir arī latgaliešu valodas lietošanas veicināšana dažādos kultūras žanros.

Biedrības pieredze pasākumu organizēšanā. Pēdējos gados rīkoti lielākie pasākumi - “Latgales diena” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (2019), festivāls "7hills" Rēzeknē un DJ remiksu konkurss (2019), grupas "Bez PVN" koncerts "Rūbeži" (2019), “Latgalīšu volūdys nakts” literatūras un mūzikas 'maratons' Rēzeknē, Latvijas simtgades notikumu vidū (2017), festivāla "Muzykys Skrytuļs" un Rēzeknes novada svētku organizatoru darba grupā u. c. Biedrība ir Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks” idejas iniciators un pirmo piecu gadu rīkotājs, padomdevēja veidā atbalsta arī turpmāko balvas norisi. Biedrība atbalsta un līdzdarbojas muzikālu, literāru un mākslas pasākumu organizēšanā. Pēdējo piecu gadu notikusi piedalīšanās vairāk nekā 80 dažāda mēroga projektu, pasākumu un aktivitāšu organizēšanā. 

Biedrības pieredze audiovizuālu projektu veidošanā un producēšanā.
Dokumentālās filmas – “Laiki. Cylvāki. Volūda.” (2020), “Latgalīši Sibirī” (2019) un “Latgalīši Pīterpilī” (2018) veidošana. Raidījumu cikla “Puormejis” piecu raidījumu veidošana (2020). Audiovizuāls projekts “Dūmoj ar komatim!” (2018–2020), izveidoti un publicēti 24 dzejas videoklipi. Producēti vairāk nekā 30 mūzikas video klipi grupām “Bez PVN”, “Trešīs Ņutona lykums”, “Dabasu Durovys”, “Jezups i Muosys” u. c. Video darbu organizators videoklipu filmēšanā Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim (2016), folkloras kopas “Upīte” danču apmācību video DVD “Dzīduot muoku, doncuot muoku” (2014). Biedrībai ir Latvijas Nacionālā kino centra izdota Filmu Producenta reģistrācijas apliecība. Kopš 2008. gada ir izdevusi vairāk nekā 20 latgaliešu mūzikas CD – postfolkloras grupas “Rikši”, dziedātājas Lauras Bicānes, grupu “Dabasu Durovys” un “Bez PVN” audio CD, folkloras kopas “Sovvaļnīki”, Kārsavas daņču muzikantu audio disks, Latgales kongresa simtgadei veltītais audio disks “Pīmiņ, bruoļ!”, kā arī audio klausāmgrāmatu “Latgalīšu puosokys i puorsokys”, grāmata un audio CD “Škilbanu sīvas” un citi audio ieraksti. 

Kopš 2018. gada biedrība ir aktīvāk iesaistījusies tieši pilsoniskās sabiedrības izglītošanas aktivitātēs. Kultūras ministrijas darba uzdevuma programmā realizēts projekts starpkultūru dialoga veicināšanai Latgales reģionā. Projekta ietvaros, vairāku mēnešu garumā, tika organizētas 15 aktivitātes Rēzeknē, Daugavpilī un Preiļos. Biedrība ir dalībnieks neformālā latgaliešu nevalstisko organizāciju un aktīvistu kustībā “Ar Latgolu”. Kopā ar citām latgaliešu organizācijām vairākkārt ir aizstāvējusi latgaliešu sabiedrībai un kultūrtelpai svarīgus jautājumus, piedaloties pilsonisku dialogu iniciatīvās, komunicējot rakstveidā vai ar masu saziņas līdzekļu palīdzību un tiekoties ar lēmējvaras un izpildvaras pārstāvjiem.


Organizācijas MĒRĶI:

  1. Veicināt kultūras, īpaši mūzikas, literatūras, kino un folkloras tradīciju attīstību Latgales reģionā;
  2. Rosināt jauniešu iesaisti reģiona kultūras un sabiedriskajos procesos, popularizēt neformālās izglītības nozīmi un metodes;
  3. Sekmēt latgaliešu valodas popularizēšanu un sabiedrības izpratni, interesi par Latgales reģiona vēsturi, kultūru un tās īpatnībām;
  4. Stiprināt lokālpatriotismu dažādu tautību iedzīvotāju vidū, veicinot izpratni par sabiedriski pilsoniskām iespējām Latgalē un ārpus tās robežām.

Biedrības valde:

  • valdes priekšsēdētājs Guntis Rasims
  • valdes locekle Edīte Husare
  • valdes loceklis Arnis Slobožaņins
  • biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu (sīkāk skatīt Statūtos)


BIEDRĪBAS STRATĒĢIJA 2020–2025

BIEDRĪBAS GADA PĀRSKATI: